Jedynka do drewna i metalu Połysk POPIELATY 0,36l 5971782004

39,99

Opis

Jedynka do drewna i metalu Połysk POPIELATY 0,36l 5971782004

EMALIA ALKIDOWA DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZłagodny zapachtrwałe kolorywysoka siła kryciaodporność na czynniki mechaniczne i atmosferyczne szybkie schnięciesuper wydajność: ok. 14 m 2 /l przy jednokrotnym malowaniuOPIS PRODUKTUNiskoaromatyczna emalia alkidowa ogólnego stosowania. Tworzy gładkie, matowe powłoki o wysokich walorach dekoracyjnych. Dzięki nowoczesnej recepturze, pomalowana powierzchnia jest odporna na wgniecenia i uderzenia. Emalia zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych. Charakteryzuje się ponadto bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia związków chromu i ołowiu.PRZEZNACZENIEEmalia przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania: powierzchni drewnianych (drewnopochodnych), tynków zewnętrznych (podmurówki, elementy fasad), zabezpieczonych antykorozyjnie elementów stalowych i żeliwnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej: w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia; zakładach usługowych i produkcyjnych, w tym branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Nadaje się także do renowacji starych wymalowań alkidowych, poliuretanowych, poliwinylowo-akrylowych, nitrocelulozowych i styrenowanych.APLIKACJA1) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻAPowierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, oczyszczone z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń oraz odtłuszczone. Emalię należy nanosić na powierzchnie zagruntowane:metalowe – antykorozyjną farbą podkładową JEDYNKA® ANTYKOROZYJNA (do wnętrz oraz na zewnątrz) lub NEOKOR® (wyłącznie na zewnątrz);drewniane i drewnopochodne – produktem JEDYNKA® POKOST LNIANY, rozcieńczonym w stosunku 1:1 ROZCIEŃCZALNIKIEM NISKOAROMATYCZNYM DO WYROBÓW FTALOWYCH I ALKIDOWYCH marki JEDYNKA® ;tynki zewnętrzne (podmurówki, elementy fasad) – produktem JEDYNKA® POKOST LNIANY. W przypadku renowacji starych wymalowań przed nałożeniem emalii należy usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki, a dobrze przyczepne do podłoża przeszlifować, oczyścić i odtłuścić, np. za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. Zaleca się wykonać malowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. 2) MALOWANIEMożna aplikować: pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym (aplikacja natryskiem może być przeprowadzana wyłącznie w instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych). Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nanosić 1-2 cienkie warstwy emalii w odstępach min. 24 godzinnych. Czas schnięcia powłoki w optymalnych warunkach atmosferycznych (temp. +20±2°C i wilgotność względna powietrza 55±5%) wynosi 24 godziny. Podany odstęp ulega odpowiedniemu wydłużeniu w niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej powietrza. Emalii nie należy stosować przy temperaturze podłoża i powietrza poniżej +5°C i wilgotności względnej powietrza powyżej 80%.3) CZYSZCZENIE NARZĘDZIPrzed przystąpieniem do mycia narzędzi należy je dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu. Czyścić ROZCIEŃCZALNIKIEM NISKOAROMATYCZNYM DO WYROBÓW FTALOWYCH I ALKIDOWYCH marki JEDYNKA®DANE TECHNICZNEKolor: Biały + 15 gotowych kolorów.Stopień połysku: Mat.Wydajność teoretyczna: Do 14 m 2 /l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.Termin przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.Opakowania: 0,36 l, 0,9 l, 5 l i 10 l (biały, czarny)WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% węglowodorów aromatycznych. Łatwopalna ciecz i pary, Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy. Zawiera alkyl amines, bis(2-etyloheksanian) kobaltu i oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed urządzeniami iskrzącymi i otwartym ogniem. Nie palić. Pomieszczenie, po zastosowaniu produktu, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Tikkurila: Farby

ogrzewanie geotermalne koszt, słońce promień, energa taryfa nocna, ile jest wymiarów, 2+2=22, reakcja rozszczepienia, przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, warszawa suwalki, masa jednostka

yyyyy