Jedynka do drewna i metalu Połysk POPIELATY 5l 5971782005

139,00

Opis

Jedynka do drewna i metalu Połysk POPIELATY 5l 5971782005

EMALIA ALKIDOWA DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZłagodny zapachtrwałe kolorywysoka siła kryciaodporność na czynniki mechaniczne i atmosferyczne szybkie schnięciesuper wydajność: ok. 14 m 2 /l przy jednokrotnym malowaniuOPIS PRODUKTUNiskoaromatyczna emalia alkidowa ogólnego stosowania. Tworzy gładkie, matowe powłoki o wysokich walorach dekoracyjnych. Dzięki nowoczesnej recepturze, pomalowana powierzchnia jest odporna na wgniecenia i uderzenia. Emalia zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych. Charakteryzuje się ponadto bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia związków chromu i ołowiu.PRZEZNACZENIEEmalia przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania: powierzchni drewnianych (drewnopochodnych), tynków zewnętrznych (podmurówki, elementy fasad), zabezpieczonych antykorozyjnie elementów stalowych i żeliwnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej: w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia; zakładach usługowych i produkcyjnych, w tym branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Nadaje się także do renowacji starych wymalowań alkidowych, poliuretanowych, poliwinylowo-akrylowych, nitrocelulozowych i styrenowanych.APLIKACJA1) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻAPowierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, oczyszczone z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń oraz odtłuszczone. Emalię należy nanosić na powierzchnie zagruntowane:metalowe – antykorozyjną farbą podkładową JEDYNKA® ANTYKOROZYJNA (do wnętrz oraz na zewnątrz) lub NEOKOR® (wyłącznie na zewnątrz);drewniane i drewnopochodne – produktem JEDYNKA® POKOST LNIANY, rozcieńczonym w stosunku 1:1 ROZCIEŃCZALNIKIEM NISKOAROMATYCZNYM DO WYROBÓW FTALOWYCH I ALKIDOWYCH marki JEDYNKA® ;tynki zewnętrzne (podmurówki, elementy fasad) – produktem JEDYNKA® POKOST LNIANY. W przypadku renowacji starych wymalowań przed nałożeniem emalii należy usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki, a dobrze przyczepne do podłoża przeszlifować, oczyścić i odtłuścić, np. za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. Zaleca się wykonać malowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. 2) MALOWANIEMożna aplikować: pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym (aplikacja natryskiem może być przeprowadzana wyłącznie w instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych). Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nanosić 1-2 cienkie warstwy emalii w odstępach min. 24 godzinnych. Czas schnięcia powłoki w optymalnych warunkach atmosferycznych (temp. +20±2°C i wilgotność względna powietrza 55±5%) wynosi 24 godziny. Podany odstęp ulega odpowiedniemu wydłużeniu w niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej powietrza. Emalii nie należy stosować przy temperaturze podłoża i powietrza poniżej +5°C i wilgotności względnej powietrza powyżej 80%.3) CZYSZCZENIE NARZĘDZIPrzed przystąpieniem do mycia narzędzi należy je dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu. Czyścić ROZCIEŃCZALNIKIEM NISKOAROMATYCZNYM DO WYROBÓW FTALOWYCH I ALKIDOWYCH marki JEDYNKA®DANE TECHNICZNEKolor: Biały + 15 gotowych kolorów.Stopień połysku: Mat.Wydajność teoretyczna: Do 14 m 2 /l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.Termin przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.Opakowania: 0,36 l, 0,9 l, 5 l i 10 l (biały, czarny)WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% węglowodorów aromatycznych. Łatwopalna ciecz i pary, Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy. Zawiera alkyl amines, bis(2-etyloheksanian) kobaltu i oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed urządzeniami iskrzącymi i otwartym ogniem. Nie palić. Pomieszczenie, po zastosowaniu produktu, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Tikkurila: Farby

systemy montażowe paneli fotowoltaicznych, dom serwis zawiercie, zbuornik, naczynie przeponowe, aquahome fit, twarda woda co to, respol szczecin, basen kanadyjski opinie, taryfa g12 enea, ogrzewanie elektryczne koszt instalacji, energa.pl logowanie, dobór pompy ciepła powietrze woda, punkty charakterystyki

yyyyy