Klej do płyt izolacyjnych op. 1 kg

24,00

Opis

Klej do płyt izolacyjnych op. 1 kg

Zastosowanie Klej do płyt izolacyjnych jest klejem specjalnym do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice wysokich temperatur. Klej jest używany do sklejenia płyt izolacyjnych. Stosowany jest jako pomoc montażowa przy zamocowaniach mechanicznych. Dotyczy to zarówno klejenia identycznych materiałów, jak i ich kombinacji. Klej nadaje się też do klejenia betonu i gazobetonu, z dodatkowym umocnieniem mechanicznym. Używa się go również do uszczelniania kanałów wentylacyjnych oraz jako pomoc w montażu lekkich izolacji z włókna. Stosuje się go wewnątrz pomieszczeń, w których nie występuje wilgoć. Właściwości fizykochemiczne: Stan fizyczny: ciekły Forma dostawy: płynna pasta Barwa: szara Zapach: prawie bezwonny Temperatura topnienia: nie dotyczy Temperatura wrzenia: >100oC Temperatura zapłonu: nie stosuje się Temperatura samozapłonu: nie stosuje się Wybuchowość: nie stosuje się Granice wybuchowości: nie stosuję się Właściwości sprzyjające zapaleniu: nie stosuje się Ciśnienie par: ~ 23 bar Gęstość ( w 20 oC): 1,7 kg/ dm3 Rozpuszczalność w wodzie: słaba Odczyn pH ( w 20 oC): ~ 12 Test rozpuszczalności: nie stosuje się Lepkość ( w 20 oC): lepka Zawartość rozpuszczalnika: nie stosuje się

Kratki: Pozostałe akcesoria kominkowe

mrozu szerokie wody tab, multimatic 700 instrukcja instalatora, waga szkła, promiennik, energia koszalin, ekologia zajmuje się, słoneczna lublin, darmowy program do charakterystyki energetycznej, podłączenie grzejnika pex, instalacja systemu cena, instalacja fotowoltaiczna 5kw, incom opinie, www bs aleksandrow pl, pvge tarnów, przycisk pożarowy, małe abc

yyyyy